Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenovanje organskih spojin

Zaradi hitrega razvoja organske kemije so kemiki na mednarodnem kongresu v Ženevi že leta 1882 postavili pravila za imenovanje organskih spojin, znana kot Ženevska nomenklatura. V tej enoti bomo spoznali osnovna pravila po nomenklaturi Mednarodnega združenja za čisto in uporabno kemijo (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC). Spoznali bomo poimenovanje ogljikovodikov in nekaterih drugih spojin s funkcionalno skupino. Spojine se bomo naučili pisati z različnimi vrstami formul.


Ponovitev

Kako imenujemo ogljikovodike, ki imajo le enojne vezi med C-atomi?

Katera vez med C-atomi je značilna za alkine?

Za ponovitev najprej povežite ime organske spojine z značilno skupino atomov v tej spojni.

Število napačnih: 0

Povežite še naslednje spojine z imeni organskih spojin.

Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ35/335