Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgradba in lastnosti karboksilnih kislin

Karboksilne kisline so v naravi pogoste spojine. Najdemo jih v sadju in zelenjavi kot proste ali pa vezane z drugimi spojinami, na primer z alkoholi v estre, kot so maščobe. Tudi spojine, ki dajejo značilno aromo sadja, so estri. V tej enoti bomo podrobneje spoznali organske kisikove spojine s karboksilno skupino -COOH, ki že iz imena spojin pove, da je kisla skupina.

Vir sadnih kislin

Ponovitev

Katera definicija kislin je pravilna?

Katere spojine v vodi reagirajo kislo?

Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ134/335