Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pridobovanje polimerov

Naučili se boste razlikovati med adicijsko in kondenzacijsko polimerizacijo, spoznali primere adicijskih in kondenzacijskih polimerov in njihove lastnosti ter v interaktivnem laboratoriju sintetizirali najlon.

Za ponovitev

Izberite pravilno ime spojine s spodnjo formulo.

Kloroeten dobimo z adicijo klora na etin.

Drži. Ne drži.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Amini so nukleofilni reagenti. Zanje je značilna reakcija adicija na karbonilni C-atom.

Kako pridobivajo polimere?

Sinteza polimerov je odvisna od zgradbe monomernih enot. Poznamo dva pomembna postopka pridobivanja; adicijska in kondenzacijska polimerizacijaAdicijska polimerizacija je značilna za monomerne enote z multiplimi vezmi, dvojnimi ali redkeje trojnimi. Če je vez med dvema ogljikovima atomoma dvojna, se pri adicijski polimerizaciji hibridizacija C-atomov iz sp2 spremeni v sp3, nastane enojna σ-vez. Dva primera sta prikazana v tabeli. 

 Monomer  Formula Polimer
 Ponavljajoča  enota
eten
  polieten
 
klroeten   poli(vinil klorid)
 

Drugi postopek priprave polimerov je kondenzacijska polimerizacija. Ta poteče takrat, ko reagirajo monomerne enote, ki imajo v molekulah dve funkcionalni skupini, ki lahko z drugo monomerno enoto tvorita nov tip vezi, npr. estrsko, etrsko, amidno.  Primer kondenzacijske polimerizacije je sinteza najlona, ki jo boste v nadaljevanju izvedli v navideznem laboratoriju. Tako nastanejo poliestri, polietri in poliamidi.

<NAZAJ
>NAPREJ288/335