Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ogljikovi hidrati - oligosaharidi in polisaharidi

V tem poglavju  boste spoznali zgradbo di-, oligo- in polisaharidov, njihove lastnosti, pomen za organizme  in vire.


Za ponovitev

Preučite zapisa molekule glukoze v linearni Fischerjevi projekciji in Howarthovi ciklični projekciji ter poiščite vse pravilne trditve.


Sestavljeni ogljikovi hidrati

Spoznali ste, da se s ciklizacijo monosaharidne molekule poveča število kiralnih ogljikovih atomov. Nov kiralni center na prvem ogljikovem atomu se imenuje anomerni ogljikov atom, hidroksilna skupina na tem ogljikovem atomu je bolj reaktivna kot druge hidroksilne skupine v molekuli monosaharida. Preko anomernih hidroksilnih skupin se monosaharidne enote povezujejo v disaharide, oligo- in polisaharidne makromolekule.

Hidroksilna skupina na prvem ogljikovem atomu, anomerna hidroksilna skupina, lahko reagira z drugimi hidroksilnimi skupinami v ciklični obliki, nastanejo acetali ali ketali, ki so etri.

Nastajanje etrske - acetalne vezi - med anomerno hidroksilno skupino v molekuli glukoze in metanolom v kislem mediju prikazuje reakcijska shema.

Acetale ogljikovih hidratov imenujemo tudi glikozidi. Di-, oligo- in polisaharidi nastanejo tako, da se molekule monosaharidov povezujejo preko glikozidnih (etrskih) vezi.


<NAZAJ
>NAPREJ177/335