Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reaktivnost halogenoalkanov

V tej enoti boste spoznali, zakaj so halogenoalkani bolj reaktivni kot alkani. Naučili se boste razlikovati med  nukleofilno substitucijo in eleminacijo ter spoznali pomen teh reakcij za kemijsko industrijo.

Halogenoalkani okolju niso prijazni

Halogenoalkani so zaradi svojih fizikalnih lastnosti pomembne spojine na različnih področjih. Niso gorljivi in so odlična topila. Njihova toksičnost in neprijaznost za okolje pa sta razloga, da njihova poraba upada. Včasih pa so jih veliko uporabljali kot potisne pline za razpršila.

Ali veš, kaj predstavlja slika?

Kaj predstavlja slika Antarktike?

Reaktivnost halogenoalkanov

Cilji:

S tem poskusom boste ugotavljali reaktivnost halogenoalkanov v odvisnosti od vrste C-atoma, na katerega je vezan halogen.

Potrebščine:

Potrebujete 4 epruvete, 1-bromobutan, 2-bromobutan in 2-metil-2-bromopropan ter nasičeno raztopine srebrovega nitrata v 95-% etanolu, vodno kopel in termometer.

V prvo epruveto dajte 1 mL 1-bromobutana, v drugo 1 mL 2-bromobutana in v tretjo 1 mL 2-metil-2-bromopropana. V vsako od epruvet dodajte po 1 mL nasičene raztopine srebrovega nitrata v 95-% etanolu. V četrto epruveto nalijte le 2 mL srebrovega nitrata v 95-% etanolu. Epruvete pretresite in opazujte, kaj se dogaja v njih.

Preverite razumevanje

Model katerega halogenoalkana je predstavljen na sliki?

<NAZAJ
>NAPREJ86/335