Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgradba lastnosti in dokazovanje aldehidov

Spoznali boste, da so aldehidi spojine s karbonilno funkcionalno skupino, na katero je vezan atom vodika. Preučili boste razlike med aldehidi in alkeni, naučili se boste poimenovati preproste aldehide in spoznali, kako lahko dokažemo prisotnost aldehidne funkcionalne skupine v organskih molekulah.


Vpliv skupine —CHO na lastnosti aldehidov

Aldehide uvrščamo med kisikove organske spojine s karbonilno funkcionalno skupino, na katero sta vezana atom vodika in organska skupina (R)

Aldehidno skupino pišemo −CHO. V karbonilni skupini je atom kisika z dvojno vezjo, skupina −C=O  spremeni lastnosti molekule.


Kako se razlike v zgradbi odražajo v lastnostih?

V tabeli so zbrani primerjalni podatki za eten in aldehid metanal.

  Eten CH2CH2 Metanal HCHO
Molska masa
28,05 g/mol
30,03 g/mol
Vrelišče -103,7 oC
-19,3 oC
Tališče -199,1 oC
-92 oC
Topnost v vodi
ni topen
dobro topen
Dipolni moment
0,1 D
2,36 D


Preverite razumevanje razlik med alkeni in aldehidi.

Zakaj je metanal HCHO dobro topen v vodi, eten pa se v vodi skoraj ne topi?

<NAZAJ
>NAPREJ108/335