Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgradba halogenoalkanov, lastnosti in pridobivanje

V tej enoti boste spoznali zgradbo, lastnosti, pridobivanje in uporabo halogenoalkanov, dotaknili pa se bomo tudi drugih halogeniranih ogljikovodikov.

Kaj so halogenoalkani?

Halogenoalkani, poimenovani tudi haloalkani oz. alkil halogenidi, so organske spojine, ki imajo v molekuli ogljikovodika, alkana, enega ali več vodikovih atomov zamenjanih s halogenom.

Poimenovanje

Imenu alkana dodamo predpono: -fluoro, -kloro, -bromo, -jodo, npr. jodoetan. Če so v molekuli alkana trije atomi ali več, potem je možna položajna izomerija, zato moramo s številko označiti, na katerem atomu je vezan halogen. Glejte primer.

Primer imenovanja halogenoalkana

Preverite se

Poimenujte  spojino s spodnjo strukturno formulo.

Preverite se

Spojino smo poimenovali 2-jodo-3-fluoropentan. Ali je ime pravilno?

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ79/335