Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primeri uporabe barvil in pigmentov

V tej učni enoti bomo definirali pojme barvilna snov, barvilo in pigment. Spoznali bomo nekaj zanimivih predstavnikov obstojnih naravnih barvil, ki so jih uporabljali za barvanje v preteklosti pred uporabo sinteznih barvil. Usposobili se bomo za barvanje tkanin z naravnimi barvili v laboratoriju.


Barva, barvilo in pigment

V pogovoru pogosto nedosledno uporabljamo izraze, ki so povezani z barvo in barvili. Zato bomo najprej opredelili najpomembnejše pojme.
Barva je lastnost opazovanih predmetov. V slovenskem jeziku pa z istim izrazom označujemo tudi zmes za premazovanje in barvanje (npr. vodene barve, zidne barve).
Barvilna snov je vsaka snov, s katero lahko obarvamo druge predmete.
Barvilo je topna barvilna snov. Druge materiale (npr. tkanine, papir) obarva s kemijsko reakcijo, adsorpcijo ali difuzijo. Na podlago se trdno veže in se ne izpira.
Pigment je netopni prašek, ki je v barvilni zmesi dispergiran, zato so za njegovo vezavo na podlago potreba veziva.


Ali borovničev sok in črn tuš vsebujeta enake barvilne snovi?

Oglejte si spodnji videoposnetek, ki prikazuje mešanje sadnega soka in črnega tuša z vodo ter njuno filtriranje skozi filtrirni papir. Katere podobnosti in razlike opazite?

Kaj dokazuje ta enostavni eksperiment? Ali borovničev sok in črn tuš vsebujeta barvila ali pigmente? Na osnovi česa ste tako prepričani? Spodnji fotografiji prikazujeta mešanje črnega tuša in soka z vodo.

 

Ali brizgalni in laserski tiskalniki uporabljajo enake barvilne snovi?

Oglejte si preizkus vodotopnosti izpisa iz brizgalnega in laserskega tiskalnika! Kaj uporabljata tiskalnika, barvila ali pigmente?

Spodnji posnetki pod mikroskopom kažejo odtise na papirju za črno-beli (levo) in barvni laserski tiskalnik (sredina) ter brizgalni tiskalnik (desno). Kaj prepoznate na fotografijah? Kaj lahko iz tega zaključite?

<NAZAJ
>NAPREJ324/335