Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primarna in sekundarna zgradba proteinov

Spoznali boste, da so proteini polipeptidi, ki nastajajo s kondenzacijsko polimerizacijo 20 različnih aminokislin. Več sto aminokislin se poveže v makromolekulo s  peptidno vezjo, ki jo dokažemo z  biuretsko reakcijo.  Spoznali boste, zakaj je toliko različnih proteinov. Naučili se boste razlikovati med primarno in sekundarno zgradbo proteinov. Spoznali boste dve osnovni obliki sekundarne zgradbe proteinov, alfa-vijačnico in beta-upognjeno ravnino.


Za ponovitev ovrednotite trditve

Vse proteinogene aminokisline sukajo ravnino polarizirane svetlobe (so optično aktivne). Nastopajo v dveh enantiomernih oblikah, D in L.

Drži. Ne drži.

V izoelektrični točki so aminokisline v vodnih raztopinah v obliki zwitterionov (ionov dvojčkov).

Drži. Ne drži.

Na kiralni ogljikov atom so vezane štiri različne skupine.

Drži. Ne drži.

Proteinogenih aminokislin je več tisoč.

Drži. Ne drži.

Na ionsko naravo aminokislin lahko sklepamo iz podatkov za tališča, ki so nenavadno visoka.

Drži. Ne drži.

Kaj so peptidi in proteini?

Proteini so nepogrešljive sestavine žive snovi. Življenjsko pomembni proteini so polipeptidi, navadno sestavljeni iz 20 različnih α-aminokislin, ki se povezujejo v proteinske makromolekule. Aminokisline, ki gradijo proteine, so proteinogene aminokisline. Na istem ogljikovem atomu imajo aminsko in karboksilno skupino.

Model in splošna formula L-aminokislin

Model molekule L-alanina Formula L-aminokisline
palični kroglični kalotni

Proteinogene aminokisline imajo aminsko skupino na levi strani (glejte sliko). Njihova relativna konfiguracija je zato L. Kako je mogoče, da lahko samo 20 aminokislin tvori 50.000 ali morda celo 100.000 različnih proteinov? Raznolikost proteinov ni odvisna le od tega, katere aminokisline se povezujejo v makromolekule, ampak tudi od drugih dejavnikov, ki določajo štiri ravni zgradbe proteinov in njihovo specifično funkcijo v organizmih.

<NAZAJ
>NAPREJ257/335