Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lipidi - pomen za organizme (višja raven)

 
S slabo topnostjo lipidov v vodi je povezana njihova biološka funkcija, saj omogočajo ločevanje različnih delov organizma med seboj predvsem na celični ravni (gradijo celične membrane). Poleg tega pa imajo tudi številne druge funkcije. V tem poglavju boste podrobneje spoznali ta vidik lipidov. Obravnavan bo biološki pomen lipidov po skupinah, ki smo jih spoznali v prejšnji učni enoti.


Za ponovitev

Katere trditve veljajo za maščobno kislino, ki je prikazana na spodnji formuli?

Poznate lipide?

Povežite ime z zgradbo lipidov na levi strani s splošnim imenom.

svingolipidi
fosfolipidi
trigliceridi
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ206/335