Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reaktivnost karboksilnih kislin

Spoznali boste reaktivnost karboksilnih kislin in naravne vire.


Ponovitev

Karboksilne kisline imajo karboksilno funkcionalno skupino, sestavljeno iz karbonilne in hidroksilne skupine, ki sta vezani na isti ogljikov atom.

 Elektronska gostota Formula
Iz modela molekule propanojske kisline s prikazom razporeditve elektrostatičnega potenciala je razvidno, da ima vodikov atom hidroksilne skupine močno izražen pozitivni potencial (modra barva). Karboksilne kisline reagirajo v vodi kot kisline, disocirajo na oksonijeve ione H3O+ in karboksilatne anione.

Protolizo propanojske kisline prikazuje animacija.


Preverjanje razumevanja.

Dopolnite enačbe protolize karboksilnih kislin.

HCOOH + H2O ↔ H3O+ + HCOO-

CH3COOH + H2O ↔ H3O+ + CH3COO-

CH3CHOHCOOH + H2O ↔ H3O+ + CH3CHOHCOO-

Poimenovanje karboksilnih kislin za ponovitev

Kako tvorimo imena karboksilnih kislin?

Dopolnite besedilo. Na atomu vodika karboksilne skupine (-COOH) je elektronska gostota (povečana/zmanjšana) zmanjšana , kar dokazuje modra barva potenciala.
Molekula etanojske kisline
<NAZAJ
>NAPREJ149/335