Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Verige in obroči

Eden od razlogov za veliko število organskih spojin je zmožnost povezovanja ogljikovih atomov med seboj in z atomi drugih elementov, zlasti kisika, dušika in žvepla.

Ogljikovi atomi se med seboj povezujejo na različne načine. Lahko se povezujejo v verige ali pa v obroče. Znane so spojine z obroči s štirimi, petimi, šestimi ali več ogljikovimi atomi.


Aciklični alkan s šestimi ogljikovimi atomi (heksan C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>) Ciklični alkan s šestimi ogljikovimi atomi (cikloheksan C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>)

Ogljikovodiki, pri katerih so ogljikovi atomi povezani v obroče, so ciklični ogljikovodiki, pri acikličnih ogljikovodikih pa so ogljikovi atomi povezani v verige.

Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki

Ogljikovi atomi se med seboj lahko povežejo z enojnimi, dvojnimi ali celo trojnimi vezmi, kar še poveča raznolikost in številčnost organskih spojin.


Molekula metana Molekula etena Molekula etina

Če primerjamo modele etana, etena in etina med seboj, opazimo, da imata eten in etin v primerjavi z etanom manj atomov vodika. V molekuli etana sta atoma ogljika povezana z enojno vezjo. Molekula etana ne more sprejeti dodatnih atomov vodika, zato pravimo, da je etan nasičen ogljikovodik. Eten in etin lahko sprejmeta še dodatne vodikove atome, če se prekine dvojna oz. trojna vez, zato pravimo, da sta nenasičena ogljikovodika.

Nasičeni ogljikovodiki imajo vse ogljikove atome med seboj povezane z enojno kovalentno vezjo. Pri nenasičenih ogljikovodikih pa med ogljikovimi atomi nastopa vsaj ena dvojna ali trojna kovalentna vez.

<NAZAJ
>NAPREJ20/271