Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Alkani

Metan je predstavnik skupine nasičenih acikličnih ogljikovodikov, ki jo imenujemo alkani. Prvih deset alkanov je predstavljenih na spodnji animaciji.


Kaj povezuje atome v alkanih?

Katera kemijska vez nastopa med atomi v molekulah alkanov?

Imena vseh alkanov se končajo s končnico -AN. Kot prikazuje animacija, imajo prvi štirje alkani posebna kemijska imena: metan, etan, propan, butan. Osnova (koren) imena drugih alkanov je grški števnik, ki predstavlja število ogljikovih atomov v molekuli alkana.
Grški števniki
1 – mono 6 – heksa
2 – di 7 – hepta
3 – tri 8 – okta
4 – tetra 9 – nona
5 – penta 10 – deka

 

Formule vseh alkanov lahko zapišemo v obliki splošne formule alkanov CnH2n+2, kot je prikazano na spodnji animaciji.

Za sorodne skupine ogljikovodikov, kot so alkani, uporabljamo tudi ime homologna vrsta

<NAZAJ
>NAPREJ22/271