Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek


Homologna vrsta: ALKANI
ALKENI
ALKINI
Splošna formula:
CnH2n+n
CnH2n
CnH2n-n

Osnova večine imen organskih snovi so imena alkanov. Vsa imena, razen prvih štirih alkanov, so izpeljana iz grških števnikov, ki označujejo število ogljikovih atomov v molekuli alkana, ki jim dodamo končnico -AN.

Imena alkenov so izpeljana iz imen alkanov, le končnico -AN zamenjamo s končnico -EN.

Podobno velja za imena alkinov. Končnico -AN v imenu alkana z istim številom ogljikovih atomov zamenjamo s končnico -IN.

Za poimenovanje cikličnih ogljikovodikov veljajo enaka pravila, le da pred ime dodamo predpono ciklo-.

<NAZAJ
>NAPREJ28/271