Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zapisovanje cikličnih ogljikovodikov, ki imajo več ogljikovih atomov kot ciklopropan, je s strukturno ali z racionalno formulo precej zamudno opravilo. Takšen zapis je tudi precej nepregleden, zato ciklične ogljikovodike raje zapisujemo s skeletno formulo - primer si oglejte na animaciji.

V preglednici so prikazane strukturne, racionalne, skeletne formule in molekulske formule za prvih pet najpreprostejših cikloalkanov. Kot je razvidno iz preglednice, je vodikovih atomov v molekulah cikloalkanov dvakrat več kot atomov ogljika. Splošna formula za ciklične alkane je torej CnH2n

Ugotovite splošni formuli za cikloalkene in cikloalkine!

Zapišite, katera splošna formula velja za cikloalkene in katera za cikloalkine.

CnH2n-4 splošna formula cikloalkinov

CnH2n-2 splošna formula cikloalkenov

Strukturna formula Racionalna formula Skeletna formula Molekulska formula Ime
C3H6 ciklopropan
C4H8 ciklobutan
C5H10 ciklopentan
C6H12 cikloheksan
C7H14 cikloheptan

<NAZAJ
>NAPREJ26/271