Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Aromati ali areni

Ciklične spojine lahko vsebujejo eno ali več nenasičenih vezi. Poseben primer ciklične spojine z nenasičenimi vezmi je benzen.


Molekula benzena Skeletna formula benzena

Na modelu molekule benzena vidimo, da se dvojne vezi izmenjujejo z enojnimi vezmi. Vse vezi med ogljikovimi atomi so po lastnostih (dolžina in moč) nekje med enojno in dvojno vezjo. Ogljikovi atomi v obroču prispevajo po en elektron v vez z vodiki, po en elektron pa v vezi s sosednjima ogljikovima atomoma v obroču. Četrti elektroni ogljikovih atomov tvorijo skupino elektronov, ki se giblje med vsemi ogljikovimi atomi v obroču. Ta skupina elektronov je označena z obročem v skeletni formuli.

Lastnosti benzena se tako močno razlikujejo od lastnosti drugih nenasičenih cikličnih ogljikovodikov, da ga uvrščamo v posebno skupino, poimenovano aromati ali areni. Poznamo veliko aromatov. Ime so dobili po dišavah (aroma v grščini pomeni prijeten vonj). Vsi aromati nimajo prijetnega vonja in so večinoma strupeni (npr. benzen je rakotvoren), vendar vsi vsebujejo v svoji molekuli benzenov obroč. Najbolj znan aromat je verjetno naftalen ali naftalin, ki ga doma uporabljamo za odganjanje moljev.

Molekula naftalena</sub> Skeletna formula naftalena

Ali poznate lastnosti aromatov?

Katera od trditev velja za aromate?

<NAZAJ
>NAPREJ27/271