Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ciklični ogljikovodiki

Ciklične ogljikovodike poimenujemo tako, da pred ime dodamo predpono ciklo. Osnova imena izhaja iz imena alkana z ustreznim številom ogljikovih atomov. Oglejmo si poimenovanje na primeru najpreprostejšega cikloalkana na spodnji animaciji.

Med ogljikovimi atomi v obroču cikličnih ogljikovodikov lahko nastopajo poleg enojnih vezi tudi dvojne in trojne vezi. Tako delimo ciklične ogljikovodike na cikloalkane, cikloalkene in cikloalkine. Molekule cikloalkinov so obstojne šele, če imajo osem ali več ogljikovih atomov v obroču.

Molekula ciklooktana</sub> Molekula ciklooktena</sub> Molekula ciklooktina</sub>

Ali znate poimenovati cikloalkane?

Poimenujte spodnje cikloalkane.

cikloheksan
ciklobutan
skeletna formula
ciklooktan
ciklopentan
C3H6
ciklopropan

Ali znate poimenovati ciklične ogljikovodike?

Poimenujte naslednje ciklične ogljikovodike.

C4H8
C6H6
C6H10
ciklobutan benzen cikloheksen
<NAZAJ
>NAPREJ25/271