Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Alkeni in alkini

Ogljikovodike delimo glede na tip vezi med ogljikovimi atomi na tri homologne vrste. Alkani imajo med ogljikovimi atomi le enojne vezi, alkeni vsaj eno dvojno vez, alkini pa vsaj eno trojno vez. Alkene in alkine uvrščamo med nenasičene ogljikovodike.

Alkeni in alkini imajo enako osnovo imena kot alkani, le da imajo imena alkenov končnico -EN, imena alkinov pa končnico -IN. Pri poimenovanju daljših alkenov in alkinov moramo navesti tudi položaj dvojne oz. trojne vezi. Oglejmo si to na primeru poimenovanja prvih treh alkenov.


Najpreprostejši alken je eten, najpreprostejši alkin pa etin (ali acetilen), saj morata biti v molekuli vsaj dva ogljikova atoma.

Iz primerjave molekulskih formul hitro opazimo, da imajo alkeni zaradi dvojne vezi dva vodikova atoma manj kot alkani. Alkini pa imajo zaradi trojne vezi še dva vodikova atoma manj kot alkeni oz. štiri atome manj kot alkani. Splošna formula alkenov je zato CnH2n, splošna formula alkinov pa CnH2n-2.

Ali prepoznate ogljikovodike?

Spodnji kalotni modeli ogljikovodikov vsebujejo enako število ogljikovih atomov, a različno število vodikovih. Poimenujte spojine, ki jih predstavljajo ti modeli:

propen
propan
propin
<NAZAJ
>NAPREJ23/271