Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Poimenujte spodnje alkane.

butan

heksan
C10H22
dekan
6.

Kateri od naštetih ogljikovodikov spadajo med alkane?

7.

Dopišite vrsto ogljikovodika. Upoštevajte, da se v nenasičenem ogljikovodiku dvojna ali trojna vez pojavlja v molekuli le enkrat.

C31H60
C7H12
C11H24
C12H24
alkin
alkin
alkan
alken
8.

Kateri od zapisanih ogljikovodikov ne spada med nenasičene ogljikovodike?

9.

Poimenujte spodnje alkane, katerih molekule so prikazane s kalotnimi modeli.

metan
etan
propan
<NAZAJ
>NAPREJ30/271