Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

10.

Prenesi povedi na ustrezno puščico glede na to, ali je intonacija padajoča (levo) ali rastoča (desno).11.

V besedilu določi premore. Za kratek premor vpiši številko 1, za daljši premor pa 2.

Roman 2
Izraz roman je v 12. stoletju v Franciji pomenil vsako pisanje, 1 ki ni bilo napisano v latinščini, 1 ampak v ljudskem jeziku. 2 Sprva so bila to pripovedna dela s posvetno, 1 zlasti ljubezensko tematiko. V 13. stoletju je izraz roman pomenil nekaj izmišljenega, 1 fantastičnega. 2 Roman je napisan je v prozi, 1 razdeljen pa je na poglavja. 2
V romanu se glavna pripovedna oseba pred nami življenjsko in duhovno razvija; 2 poleg nje pa je v romanu še vrsta drugih oseb, 1 celih družin 1 in več generacij. 2
12.

V katerih medijskih govorjenih besedilih slišimo daljše premore?

13.

Kako dolge premore (naj) dela učitelj med razlago snovi? Zakaj?

14.

Primerjaj govor sošolcev: kateri govorijo s krajšimi in kateri z daljšimi premori, kateri hitreje, kateri počasneje. Kateri govor raje poslušaš?

15.

Preberi besedilo, napisano brez nekončnih ločil. Znak ▌zaznamuje morebiten premor. (Če klikneš pravilnega, pozeleni, napačni pa postane rdeče barve.)


Zgradba romana je svobodna. V romanu lahko avtor predstavi osebne doživljaje pripovedi tujih zgodb pisan je lahko obliki pisem in dnevnikov. V razvojnem ali sintetičnem romanu so dogodki predstavljeni v zaporedju tako kot se lahko dogajajo v resničnem življenju. V razpletnem ali analitičnem romanu pa se pripovedovalec retrospektivno vrača v preteklost.
Št. napačnih poskusov: 0
Napačni premori: v 1. povedi pred veznikom in,
v 2. povedi pred besedama ali, so,
v 3. povedi pred veznikoma ali, pa.
Katerih premorov je bilo v besedilu največ?

  • kratkih
  • srednje dolgih
  • dolgih
<NAZAJ
>NAPREJ53/442