Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vabilo

Preberi besedilo.

Kdo v zgornjem besedilu vabi in na kateri dogodek?

Izpiši besedi, ki kažeta na to, da gre za vabilo.

V vabilu so jasno navedeni podatki o kraju in času dogodka.

Drži. Ne drži.

V vabilu sporočevalec poziva enega ali več naslovnikov, naj se udeležijo kake prireditve, na primer sestanka, občnega zbora, podelitve spričeval, koncerta ipd. V njem zapiše, na katero prireditev vabi, ter navede kraj in čas njenega poteka.

Vabilo mora biti poslano pravočasno. Če se naslovnik uradnemu vabilu ne more odzvati, mora prireditelja o tem obvestiti.

Ali je vabilo uradno? Odgovor utemelji.

Ugotovi, katera sestavina, ki je prepoznavna v uradnih dopisih, manjka. Pojasni, zakaj.

Dnevni red je pogosta sestavina v vabilih na sestanke.

Drži. Ne drži.

Kaj pomeni okrajšava l.r. in zakaj je uporabljena v besedilu?

Preberi besedilo.

Ali je tudi to vabilo uradno? Pojasni odgovor.

Ugotovi vrsto besedila.

Utemelji odgovor.

<NAZAJ
>NAPREJ165/442