Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poveži avtorje in njihova dela z ustrezno dobo v razvoju grške književnosti. (Z miško premakni navpično naslove literarnih del h književnikom.)

  • Heliodor
  • Longos
  • Ajshil
  • Aristofan
  • Evripid
  • Sofokles
  • Anakreon
  • Sapfo
  • Homer

Poveži imena grških in rimskih književnikov s poimenovanji v desnem stolpcu.

Sapfo, Anakreon
grško lirsko pesništvo
Katul, Horac
rimsko lirsko pesništvo
Vergil
rimska epika
Sofokles
grška dramatika
Homer
grška epika
Plavt
rimska dramatika
Število napačnih: 0

Poveži zvrstna poimenovanja oz. naslove antičnih književnih del z obdobji rimske oz. grške antike. (Med njimi potegni črto. Ko pozeleni, je odgovor pravilen. Odstraniš jo lahko tako, kot si jo naredil.)


grški junaški ep
grška arhaična doba
grška tragedija
grška atiška doba
Etiopske zgodbe
grška helenistična doba
Metamorfoze
rimska zlata doba
rimski roman
rimska srebrna doba
rimska komedija
rimska arhaična doba
Nastalo je zelo malo del.
rimska doba upada
<NAZAJ
>NAPREJ231/442