Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Antična književnost

 

Z izrazom antična književnost imenujemo književnost starih Grkov in Rimljanov od 8. stoletja pred štetjem do 5. stoletja.
Grška antična književnost je iz treh obdobij. Arhaično ali predklasično obdobje je najstarejše in je trajalo od 8. do 5. stoletja pred štetjem. V tem času sta se razvili predvsem epika in lirika. Najbolj znana sta Homerjeva epa Iliada in Odiseja. Arhaičnemu obdobju je sledilo atiško ali klasično v 5. in 4. stoletju pred štetjem. Nastala je dramatika, višek v razvoju pa so dosegle tragedije Sofokleja, Ajshila in Evripida. V zadnjem obdobju grške antike, helenističnem, ki je trajalo od 4. stoletja pred štetjem do 5. stoletja, so bile osrednje literarne vrste oz. zvrsti komedije, lirsko pesništvo in pripovedništvo (romani).

Rimska antična književnost se je razvijala v tesni povezanosti z grško. Tako kot grška antika je tudi rimska iz več obdobij. V najstarejšem, arhaičnem obdobju, ki je trajalo od 3. do 1. stoletja pred štetjem, so Rimljani ustvarili junaške epe (Vergil) in komedije (Plavt in Terencij). Klasično obdobje se navadno deli na zlati in srebrni vek. V zlati dobi, ki je trajala od leta 81 pred štetjem do leta 14, sta se poleg lirike (Katul, Horac, Properc, Ovid ...) razvila tudi zgodovinopisje (Julij Cezar) in govorništvo (Cicero). Sledila je srebrna doba rimske književnosti, ki je trajala od leta 14 do 117, vrh v razvoju so dosegle tragedije (Seneka). V obdobju poznega rimskega cesarstva oz. v dobi upada (od 2. do 5. stoletja) se književnost skorajda ni več razvijala.

Katere antične znamenitosti so prikazane na fotografijah?

Št. pravilnih odgovorov – od vseh možnih:

odgovor_narobe.png odgovor_prav.png 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

Kaj je Olimp?

Dopolni.

Rimska književnost se je razvijala v veliki odvisnosti od grške . Rimljani so od Grkov prevzemali mitologijo (spremenili so imena bogov ),  literarne zvrsti in snov . Rimska književnost je samostojno razvila satiro v verzih. Pisava rimske književnosti je latinica , ki je danes razširjena po vsem svetu.
<NAZAJ
>NAPREJ232/442