Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Babilonsko-asirska književnost

Razvila se je na območju Mezopotamije, med rekama Tigris in Evfrat. Njeni začetniki Sumerci so razvili drugo najstarejšo pisavo –  klinopis. Njihova književnost je v večini religiozna, pripisujemo jim tudi najstarejši ep: Ep o Gilgamešu iz 2. tisočletja pred štetjem. To je ep o junakovem iskanju nesmrtnosti.

Klinopis: s klini so vrezovali znake v glinaste tablice.

Judovska oz. židovska književnost

Judje so v 1. tisočletju pred štetjem napisali Staro zavezo Biblije ali Svetega pisma, ki je postala podlaga za krščanstvo. Zajema 3 dele: Zakone, Preroke in Spise. V njej so poleg izrazito verskih besedil tudi polliterarna, med katere uvrščamo psalme. Najpomembnejša svetopisemska oseba iz Stare zaveze je Mojzes, ki mu religiozno izročilo pripisuje deset božjih zapovedi.


Mojzes in njegovih deset božjih zapovedi

Perzijska književnost

Stara perzijska književnost se je začela v 4. stoletju pred štetjem in se končala v 6. stoletju. Njeno najpomembnejše delo je verska knjiga Avesta in vsebuje nauke in modrosti utemeljitelja Zaratustre. Najstarejši in najbolj znan pesnik iz perzijske književnosti je Omar Hajam (12. stoletje), ki je pisal kratke pesmi, rubaije – ta pesniška oblika govori o človekovem minevanju, da je treba življenje uživati. Pesnik Hafis (14. stoletje) pa se je odlikoval zlasti z gazelami, ki so vrh perzijske lirike.

<NAZAJ
>NAPREJ269/442