Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Nekateri biblijski nauki so splošno znani. Razmisli o njih in izbranega aktualiziraj v kratkem razmišljanju.

2.

Dopolni.

Egipčani so sestavili najstarejšo pisavo, imenovano  hieroglifi . Sprva so jih klesali v kamen, kasneje so uporabljali papirus . Druga najstarejša pisava – klinopis izvira iz babilonske književnosti. Nastala je tako, da so jo s klini vnesli na glinaste ploščice.
3.

Kateri književnosti vsebujeta politeistične nauke?

4.
Prvi slovenski prevod Biblije je napisal Jurij Dalmatin leta 1584 , to je v obdobju protestantizma in reformacije.
5.

Kdaj je Champollion razvozlal hieroglife?

6.

Izberi eno od religij, ki se pojavljajo v Orientu, in o njej pripravi referat ter jo predstavi sošolcem.

7.

V katerih književnostih se je razvila katera pisava? Poveži.

hieroglifi
egipčanska
klinopis
babilonsko-asirska
Število napačnih: 0
8.

V judovski književnosti sta nastali Stara in Nova zaveza Biblije.

Drži. Ne drži.
9.

Macuo Bašo je kitajski pesnik, ki je pisal  haikuje.

Drži. Ne drži.
10.

Gilgameš je književni junak iz babilonsko-asirske književnosti.

Drži. Ne drži.
11.

Pesnik Li Bai je iz perzijske književnosti.

Drži. Ne drži.
12.

S potegom črte poveži besede v levem stolpcu z besedami v desnem. (Če se zmotiš, lahko črto odstraniš, tako kot si jo naredil.)


Koran
arabska
Biblija
judovska
Avesta
perzijska
Vede
indijska
<NAZAJ
>NAPREJ272/442