Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

ZAČETKI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI v 10. stoletju
V pismenstvo uvrščamo prve zapise v slovenskem jeziku. Zajema vsa ohranjena besedila v slovenskem jeziku, ki so nastala od druge polovice 9. do 15. stoletja: to so večinoma cerkvena besedila pod vplivom Cerkve in pokristjanjevanja (pridige, molitve, spovedni obrazci in cerkvene pesmi).

Avtorji najstarejših zapisov (rokopisov, spomenikov) so bili tuji duhovniki, ki so na našem ozemlju širili krščansko vero in opravljali bogoslužne obrede. Vsa dela iz časa pismenstva so prevodi nemških ali latinskih izvirnikov in so posledica odredbe Karla Velikega, ki je razglasil, naj duhovniki molijo z ljudstvom v razumljivem jeziku.

SPOMENIKI
NASTANEK VRSTE BESEDIL
Brižinski ali Freisinški spomeniki okoli leta 1000

obrazec splošne spovedi,

pridiga, obrazec splošne spovedi

Rateški ali Celovški rokopis  14. stol.

molitve: očenaš, apostolska vera,

zdravamarija

Stiški ali Ljubljanski rokopis  15. stol.
molitvi: molitev pred pridigo, češčena bodi, kraljica, obrazec splošne spovedi, prva kitica cerkvene velikonočne pesmi
Starogorski rokopis  15. stol.
iste molitve kot v Celovškem rokopisu

Nekateri mlajši spomeniki imajo tudi posvetno vsebino: slovenska imena, imena mesecev, prisege, števniki ...
Iz leta 1515 je prvo ohranjeno slovensko tiskano besedilo. Na nemškem letaku s pesmijo proti upornim slovenskim kmetom so bile zapisane besede: "Le vkup, le vkup, uboga gmajna."

Razvrsti besedila od najstarejših do najmlajših, tako da jih oštevilčiš.

  • Brižinski spomeniki
  • Celovški ali Rateški rokopis
  • Stiški ali Ljubljanski rokopis
  • Starogorski rokopis

Kateri izmed rokopisov vsebuje prvo zapisano pesem v slovenskem jeziku – eno kitico velikonočne pesmi?

Katera rokopisa vsebujeta osnovne molitve?

<NAZAJ
>NAPREJ308/442