Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Razsvetljenstvo je pomembno obdobje slovenske književnosti, saj se začne razvoj posvetne književnosti – do tega časa je bila slovenska književnost izrazito verskega značaja.

Pomen razsvetljenstva za Slovence


Izšla je prva slovenska pesniška zbirka Pesme za pokušino. Med letoma 1779 in 1781 je izhajal prvi slovenski pesniški zbornik Pisanice. Začela se je širiti bralna kultura. Valentin Vodnik je urejal prvi slovenski časopis Lublanske novice (1797–1800). V pripovedni prozi je nastalo le nekaj poučnih povesti, toliko večji pomen pa ima razsvetljenska dramatika. Anton Tomaž Linhart je ustvaril dve komediji, in sicer Županovo Micko, ki je prva slovenska komedija, in Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Skrb razsvetljencev je bil tudi jezik. Leta 1811 je izšel Vodnikov šolski učbenik v slovenščini Pismenost ali gramatika za prve šole.


Razmahnilo se je tudi delovanje na področju praktično strokovnih del, npr. poskus zgodovinopisja (Anton Tomaž Linhart), izšle so knjige za šolsko rabo (Valentin Vodnik), razsvetljenci so zbirali gradivo za večjezični slovar (Valentin Vodnik) in pisali polliterarna, poučna dela. Leta 1809 je izšla Kopitarjeva znanstvena slovnica Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark.

Dopolni miselni vzorec.


<NAZAJ
>NAPREJ427/442