Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Določi dramsko dogajanje v odlomku (delitev v antičnih tragedijah je nekoliko drugačna, a mi ohranjamo delitev po dramskem trikotniku).

Predstavi, ali se je v odlomku zgodilo kaj tragičnega.

Kaj pomeni, da je Ojdip kriv brez lastne krivde?

Kaj je Ojdipov (ojdipovski) kompleks?

Kateri dve osebi v odlomku Ojdipu razkrijeta preteklo resnico?

Od kod je dobil Ojdip ime? Kaj pomeni njegovo ime?

Antigona


Preberi odlomek iz tragedije, zatem odgovori na vprašanja.

O čem govori odlomek?

Izberi, kateri konflikt je prikazan v odlomku.

S premikanjem besed v desnem stolpcu poveži dele dramske zgradbe. (Kljukica v polju je znak za pravilen odgovor.)

Kreon ukaže, da Poinejka ne smejo pokopati.
Antigona se odloči, da bo brata pokopala.
Antigona pokoplje brata, kralj jo obsodi na smrt.
Hajmon in Evridika storita samomor.
Kreon se kesa zaradi smrti svojih bližnjih.
<NAZAJ
>NAPREJ245/442