Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

21.

V odlomku iz romana Don Kihot se srečajo tri pripovedne osebe. V okvirčke vpiši številko osebe, ki jo navedena lastnost najbolj zaznamuje.

1 – don Kihot

2 – Andrej

3 – kmet Janez Dolgohlačnik

2 – jezičen
1 – popravlja krivice
3 – neusmiljen
1 – naiven
1 – smešen navzven
3 – stiskaški
2 – nezaupljiv
2 – površen pri delu
1 – deluje smešno
1 – dober namen se spremeni v slabega
22.

Kaj je v romanu Don Kihot realistično in kaj idealistično?

23.

Iz odlomka Don Kihot izpiši vsaj en frazem.

24.

Tema romana je nasprotje med idealizmom in realizmom.

Drži. Ne drži.
25.
Izraz roman se je razvil v 12. stoletju – sprva pomeni vsa dela, ki so pisana v ljudskih jezikih. V 13. stoletju se z izrazom roman poimenuje vse, kar je izmišljeno, fantastično . Don Kihot je prvi od novodobnih romanov, nastal je v 16. stoletju. Renesančni romani so tematsko viteški , pustolovski, zgodovinski in ljubezenski . Napisani so lahko v prvi ali v tretji osebi, v obliki dnevniških zapisov in pisem. Zgrajeni so sintetično (dogodki so zapisani, kot si sledijo) ali analitično (predhodno dogajanje je popisano pozneje ).
26.

Don Kihot je parodija na viteške romane. Kako lahko dano trditev razbereš iz prebranih odlomkov oz. citatov?

27.

Katere osebe iz obravnavanih besedil so delale plemenita dejanja? V čem se kaže njihova plemenitost? Pojasni s primeri.

28.

Ernest Hemingway je zapisal: "Kadar človek ljubi, želi nekaj storiti za to, želi se žrtvovati. Želi služiti." Napiši razmišljanje o Hemingwayevi misli v renesančnem duhu. V ta namen preberi in razčleni eno od obravnavanih renesančnih novel in upoštevaj idejo, ki jo lahko preneseš tudi v sodobni čas. Uporabi 150–200 besed.

<NAZAJ
>NAPREJ352/442