Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

9.

Razvrsti značilnosti klasicizma in razsvetljenstva na ustrezen list.


trojna enotnost v dramatiki
posnemanje antike
razvoj v 17. stoletju
centralizacija oblasti
absolutizem
razvoj miselne proze
boj za enakopravnost in proti privilegijem
razvoj v 18. stoletju
utilitarizem
poudarjanje razuma
senzualizem
materializem
Klasicizem
Razsvetljenstvo
10.

Katere vrste besedil, ki so jih pisali tudi klasicisti in razsvetljenci, so polliterarne? (Pravilne se ob kliku označijo zeleno, napačne pa rdeče.)


razprave, tragedije, traktati, romani, eseji, novele, dialogi, biografije, avtobiografije, epi
Št. napačnih poskusov: 0

11.

Razišči, kakšen je bil razvoj znanosti v 17. in 18. stoletju. Pri tem naštej najpomembnejše izume in njihove izumitelje. Razloži pojem razsvetljenstvo in pojasni, za kaj so se zavzemali razsvetljenci, kdo so bili in kakšne so bile njihove ideje.

12.

Primerjaj klasicizem z razsvetljenstvom. V čem sta si podobna, v čem se razlikujeta? Naštej klasicistične in razsvetljenske književnike.

13.

Razišči, katere so največje pridobitve klasicizma in razsvetljenstva. Svojo raziskavo strni v miselni vzorec na elektronskem plakatu (npr. Glogster EDU).

14.

V enciklopediji ali pri pouku umetnosti se pouči, ali se je klasicizem uveljavil tudi v kiparstvu, slikarstvu, glasbi.

15.

Nariši poljuben ženski in/ali moški lik iz višjega družbenega sloja v 17. in 18. stoletju.

16.

Izberi enega od izrekov znanih filozofov in se do njega opredeli ter ga ponazori z zgledom iz življenja:
Rene Descartes: "Mislim, torej sem."
Immanuel Kant: "Brez spoštovanja ni resnične ljubezni."

<NAZAJ
>NAPREJ384/442