Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zadovolni Krajnc

Preberi pesem Zadovolni Krajnc.

Kakšno je razpoloženje v pesmi?

O čem govori pesem Zadovolni Krajnc?

Koga predstavi pesnik v pesmi? Kakšne so njegove značajske poteze?

Pesem Zadovolni Krajnc je izšla leta 1806 v Pisanicah.

V pesmi Zadovolni Krajnc določi število kitic in verzov v njih, zatem poimenuj verz in stopico.

število kitic

število verzov

verz

stopica

V pesmi so uporabljene starinske besede. Med besedami in pomeni potegni črto, in ko pozeleni, je odgovor pravilen.


"od straže hravaške"
Vojna krajina
"pijem tabak"
kadim
"jeglice"
sponka pri narodni noši
"padvan"
blago s padovanskim vzorcem
"se v cepa dva majem"
na desno in levo
"mezlan"
pol laneno, pol volneno blago
"šapel"
ženski klobuk iz črnega žameta

Kaj je sinekdoha? Navedi primer zanjo.

V Zadovoljnem Krajncu so upesnjeni motivi:

Pesem je napisana v kiticah alpske poskočnice. Preberi, kaj je zanjo značilno, zatem poskusi napisati eno kitico alpske poskočnice.

<NAZAJ
>NAPREJ398/442