Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Rošlin in Verjanko

Poslušaj in/ali preberi pesem Rošlin in Verjanko.

Kakšna čustva in misli je v tebi zbudilo sinovo ravnanje? Odobravanje, sočutje, prezir, zgroženost ...? Utemelji odgovor.

Ali veš, od kod izvira snov za pesem?

Pripiši, kaj je motiv, kaj tema pesmi.


maščevanje

družinska: sovraštvo, strasti, zločin in kazen

Motiv maščevanja se v pesmi Rošlin in Verjanko ne pojavi prvič. Kaj veš o tem motivu iz svetovne književnosti?

Kakšno vlogo ima v baladi dialog?

Dogajanje v baladi je prežeto z močnimi čustvi in strastmi, ki so izražena z jedrnatim slogom. Dogodki so prostorsko in časovno zgoščeno nanizani, kar prispeva k dramatičnosti pesmi. Poveži slogovna sredstva s poimenovanji. (Opazuj zlasti krepki tisk.)

Kaj čva, lub moj sin? {retorično_vprašanje;vzklik;antiteza;inverzija;narečni_izraz;ukrasni_pridevek;anafora}
Le vzemite, mati, moža, katerga čte,
le Rošlina hudga ne!
{vzklik;retorično_vprašanje;antiteza;inverzija;narečni_izraz;ukrasni_pridevek;anafora}
premlad – prestara
{antiteza;retorično_vprašanje;vzklik;inverzija;narečni_izraz;ukrasni_pridevek;anafora}
vzela je Rošlina hudega {inverzija;retorično_vprašanje;vzklik;antiteza;narečni_izraz;ukrasni_pridevek;anafora}
nuca
{narečni_izraz;retorično_vprašanje;vzklik;antiteza;inverzija;ukrasni_pridevek;anafora}
črna gora
{ukrasni_pridevek;retorično_vprašanje;vzklik;antiteza;inverzija;narečni_izraz;anafora}
de prejd zdrava ne bom,
de bom pila iz črne goré vodó
{anafora;retorično_vprašanje;vzklik;antiteza;inverzija;narečni_izraz;ukrasni_pridevek}

Misli in čustva v pesmi niso neposredno  izpovedana, ampak so nadomeščena z dialogi. Kako imenujemo slogovno sredstvo, s katerim avtor izpušča dele besedila?

<NAZAJ
>NAPREJ415/442