Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
2.

Kateri samoglasniki in soglasniki se pojavljajo v povedi? Ustrezno jih razvrsti. Vsak glas napiši samo enkrat.

Glasove tvorimo z govorili.

Samoglasniki Soglasniki

Kje je naglas? Označi mesto naglasa.

G l a s o v e    t v o r i m o    z    g o v o r i l i.

Kako si izgovoril naglašeni o? Izberi pravilni odgovor.

3.

Leda ima težave z izgovorjavo o-ja, e-ja in polglasnika, zato bi se rada naučila, kako jih izgovarjamo. Najprej ji pomagaj pri razvrščanju, nato pa še pri označevanju besed s polglasnikom.

Katere besede izgovarjamo s polglasnikom? Označi jih v besedilu.

4.

V šoli je moral Ledin brat napisati kratko besedilo o svoji družini. Da bi bilo besedilo bolj zanimivo, je nekaj besed izpustil. Katera beseda je izpuščena? Izberi pravilni odgovor.

5.

Za besedo, ki se pojavi, izberi pravilni predlog. Če bo tvoja izbira pravilna, se bo pojavila nova beseda.

6.

Ko je bila še osnovnošolka, je Leda razmišljala, da bi postala učiteljica. Svoje spretnosti je preizkušala na svojih sošolcih. Tako jim je za vajo sestavila narek, ki so ga zapisali po njenem pripovedovanju. Žal se je v sošolčev zapis prikradlo veliko napak. Kaj je Leda popravila? V besedilu popravi napačno zapisane besede.

Mami ima v omari pouno blus, nosi pa samo vovnene puloverje. Pravi čudeš je, če gdaj obleče bluzo. To se zgodi takrat, ko mora preuzeti vlogo precednice na katerem ot sestankov. V takih dneh pride domol zelo utrujena, zato se najraje vleže na kauč in si malo odpočije.

Še sam sestavi narek za svoje sošolce s čim več besedami, ki zvenijo drugače, kot se zapišejo. Njihove izdelke preglej in analiziraj napake ter jih seznani z rezultati preverjanja.

<NAZAJ
>NAPREJ58/547