Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Glas je najmanjša glasovna enota, s katero govorci določenega jezika razlikujejo pomen besed. Glasove zapisujemo s črkami, število glasov pa se razlikuje od jezika do jezika.

Pomagaj učitelju/učiteljici dopolniti miselni vzorec, s katerim boš ponovil, kaj vse si se naučil. Nato ga preriši oz. prepiši v zvezek.

Slovenski knjižni jezik pozna 8 samoglasnikov, ki jih zapisujemo s 5 črkami. So osnovni gradniki zloga, nosilci naglasa in jih lahko izgovarjamo samostojno.

Soglasnikov
slovenskega knjižnega jezika je 21, zapisujemo pa jih z 20 črkami. Ne moremo jih naglasiti, prav tako sami ne morejo tvoriti zloga.

Skupno
torej slovenski knjižni jezik pozna 29 glasov, ki jih zapisujemo s 25 črkami.

Najpomembneje je, da ločimo glas od črke – glas izgovarjamo, črke pa zapisujemo. Od tod izhaja razlika v številu – ena črka lahko zaznamuje več različnih glasov, isti glas (npr. u) pa lahko včasih zapišemo z različnimi črkami.

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ56/547