Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kateri glasovi v nagovoru niso samoglasniki? Označi jih.

Spoštovani poslušalci!

Kam uvrščamo te glasove? Vstavi črke. Števka v kvadratu pomeni zaporedno številko črke v abecedi.
Uvrščamo jih med

19

16

8

13

1

19

15

10

12

6

S O G L A S N I K E

Kako jih izgovarjamo – tišje ali glasneje od samoglasnikov? Poslušaj se, ko izgovarjaš nagovor.

Glasneje. Tišje.

V nedeljo bo poleg pevskega zbora Glas nastopil tudi džez trio. Koliko glasov slišiš v besedi džez? Označi.

0 1 2 3 4 5

S koliko črkami je ta beseda zapisana? Označi.

0 1 2 3 4 5

Zakaj se pojavi razlika med številom glasov in številom črk? Odgovori.

Kako bi beseda zvenela, če bi oba glasova izgovorili posebej? Izgovori besedo. Če ne gre, prisluhni posnetku in primerjaj izgovorjavi.

Ali ima ta beseda še pomen? Izberi pravilni odgovor.

Da. Ne.

Koliko soglasnikov šteje slovenski knjižni jezik in s koliko črkami jih zapisujemo? Koliko glasov pa šteje skupaj? Dopolni poved s števniki.

Soglasnikov je 21 , zapisujemo pa jih z 20 črkami. Če dodamo še 8 samoglasnikov, ki jih zapisujemo s 5 črkami, šteje slovenski knjižni jezik 29 glasov, zanje pa uporabljamo 25 črk.

Preberi besedilo ali pa ga še enkrat poslušaj. Bodi pozoren na izgovor glasu v.

Na koliko različnih načinov je bil izgovorjen glas v? Odgovori in svoj odgovor utemelji.

Od česa je izgovorjava odvisna? Med sabo primerjaj spodnje besede in jih razvrsti v preglednico.

vikend vam nasveti razstava pevskim vstopnine vse prav v (petek) prireditev skladateljev
ostro kot v
omehčano z zaokroženimi ustnicami
skoraj kot u
<NAZAJ
>NAPREJ53/547