Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj lahko ugotoviš? Svoje ugotovitve zapiši

Besedilo preberi še enkrat, vendar tokrat opazuj izgovor glasu l. Kaj opaziš? Svoje ugotovitve zapiši.

Kako bi izgovoril glas l v besedilu? Besedilo preberi in pri vseh besedah, ki vsebujejo l, izberi, ali se izgovori kot l ali kot u.

Spoštovani poslušalci!  ( {l;u} , {u;l} )
Bliža ( {l;u} ) se konec tedna. Vremenoslovci ( {l;u} ) nam napovedujejo deževen vikend, zato vam bodo naši nasveti iz rubrike KAM, KO JE DAN ZASPAN prišli ( {l;u} ) še kako prav.

V petek bo MePZ Viva iz Brežic v baročno okrašeni Viteški dvorani brežiškega gradu s pevskim zborom Glas ( {l;u} ) prepeval ( {u;l} ) pomladi ( {l;u} ). Že tradicionalna ( {l;u} )
prireditev Prepevajmo pomladi ( {l;u} ) se bo začela ( {l;u} ) ob 18. uri, program pa bo obsegal ( {u;l} ) slovenske ( {l;u} ) ljudske ( {l;u} ) pesmi v priredbah različnih ( {l;u} ) slovenskih ( {l;u} ) skladateljev. ( {l;u} ) Vstopnine ni.

Glasovi se povezujejo v zloge, iz zlogov pa so sestavljene besede. Koliko zlogov je v besedi prireditev? Označi.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Katere zloge ima ta beseda? Zapiši jih.

Pri-re-di-tev

Zloguj še besede bliža, konec, nam, napovedujejo in prav.

bliža
bli-ža
konec
ko-nec
nam
nam
napovedujejo
na-po-ve-du-je-jo
prav
prav

Kaj opaziš glede zgradbe in števila zlogov? Izberi drži, če trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Trditev Drži Ne drži
Vsak zlog ima en samoglasnik.


Vsak zlog ima samo en soglasnik.


Iz zlogov se ne da sestaviti besed.


A v povedi A ni mu bilo žal. je zlog.


Slovenske besede imajo en ali več zlogov.


<NAZAJ
>NAPREJ54/547