Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preberi kratko besedilo, nato pa se osredotoči na izgovorjavo odebeljenih besed ter v njih označi mesto naglasa. Delo lahko opraviš v paru s sošolcem.

Bliža se vikend. Vremenoslovci napovedujejo dež. Za vas imamo nasvet, kam na deževen danob 18. uri lahko v baročni dvorani prisluhnete zborom.

Besede, ki imajo naglašen enak samoglasnik, ustrezno vpiši v preglednico, nato pa jih med sabo primerjaj glede na zven. Kaj ugotoviš? Pomisli, kako zveni a v obeh primerih, kako e v vseh treh, kako i, o in u? Ugotovitve označi.

Naglašeni
 
A
{kam;dan} {dan;kam}
E
{dež;deževen;nasvet} {deževen;nasvet;dež} {nasvet;dež;deževen}  
I
{bliža;vikend} {vikend;bliža}
O
{zborom;baročni} {baročni;zborom}
U
{napovedujejo;uri} {uri;napovedujejo}

Kot si ugotovil, a, i in u zvenijo v vseh besedah enako, medtem ko pri e-ju in o-ju ločimo različne glasove, in sicer ozki, široki ali polglasnik.

Na koliko načinov lahko izgovoriš e in na koliko o? Dopolni.

E lahko izgovorim na {tri;3} načine, o pa na {dva;2} načina.

Kako bi razvrstil spodnje besede glede na zven? Vstavi jih v preglednico.

deževen nasvet dež baročni zborom
ozki e
široki e
polglasnik
ozki o
široki o

Koliko samoglasnikov pozna slovenski knjižni jezik? Dopolni preglednico in izračunaj.

Črka Število samoglasnikov
Črka
Število samoglasnikov
A 1 O
2   
E 3 U
1   
I 1 Skupaj
8  

S koliko črkami zapisujemo samoglasnike? Izberi pravilni odgovor.

{S_petimi.;Z_osmimi.}

Kateri črki zaznamujeta več glasov? Označi pravilna odgovora.

A E I O U

Slovenski knjižni jezik pozna 8 samoglasnikov, ki jih zapisujemo s 5 črkami. Črka e zaznamuje 3 glasove, in sicer ozki e, široki e in polglasnik, črka o pa dva, in sicer ozkega in širokega.

<NAZAJ
>NAPREJ52/547