Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Radio Posavje je obiskala finska novinarka, ki je morala brez vnaprejšnje priprave prebrati uvodni del obvestila. Kaj meniš, ji je uspelo? Poslušaj posnetek.

Kateri čut si uporabil pri sprejemanju besedila? Izberi ga.

Vid. Sluh. Tip. Okus. Vonj.

Si imel tokrat pri razumevanju vsebine besedila kakšne težave? Odgovori in svoj odgovor utemelji.

Kaj je potrebno za dobro slušno razumevanje? Izberi pravilni odgovor.

Kaj torej sestavlja zvočno podobo besede? Dopolni.

Zvočno podobo besede sestavljajo G L A S O V I in pri naglašenih besedah tudi N A G L A S .

Zakaj je pomembno, da znaš besede pravilno naglasiti? Ob tem pomisli, kako se počutiš, ko kdo napačno izgovori tvoje ime ali priimek, kraj bivanja ipd.

Ali bi lahko to besedilo tudi prebrali? Odgovori.

Da. Ne.

Kaj bi morali narediti z besedilom na posnetku, če bi ga želeli brati? Odgovori.

Kateri čut bi uporabil pri sprejemanju zapisanega besedila? Izberi ga.

Vid. Sluh. Tip. Okus. Vonj.

Pred oddajo je predsednik pevskega zbora Glas novinarki črkoval ime zbora. Kaj se je pri tem dogajalo? Izberi ustrezno rešitev.

Predsednik zbora je izgovarjal {glasove;črke} , novinarka pa si jih je zapisovala {s_črkami;z_glasovi} .

Koliko črk pozna slovenska abeceda? Označi tiste črke, ki NE sodijo v slovensko abecedo, nato pa preštej preostale črke in dopolni odgovor.

Slovenska abeceda pozna 25 črk.

Preberi tudi, kako se je pisava razvijala skozi čas.

<NAZAJ
>NAPREJ50/547