Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Ledin brat Jazon je šele prestopil prag osnovne šole in Leda mu včasih pomaga pri pisanju domače naloge. Tokrat so morali ugotoviti, kaj predstavljajo naslednje slike. Najprej je treba besede zapisati, nato pa še izgovoriti.


 


golob labod redkev volk predpasnik

8.

Leda je opisala svojo sošolko Jernejo. Vendar pa je imela pri govornem nastopu slab dan in je naredila kar nekaj pravorečnih napak. Kaj je napačno izgovorjeno? Poslušaj besedilo in nato v besedilu označi besede, ki so bile narobe izgovorjene.


9.

Učiteljica je vsem učencem naročila, naj preberejo besedilo in se posnamejo. Posnetke so potem prinesli v šolo in jih analizirali. Kako bi prebral naslednje besedilo? Posnemi se in primerjaj svoj posnetek s tem, ki ga imaš v učbeniku. Poišči napake in jih odpravi.

10.

Kako pravimo vedi, ki se ukvarja s pravilno izreko? Izberi ustrezni odgovor.
S pravilno izreko se ukvarja:

pravopis. skladnja. besediloslovje. pravorečje.
11.

V katerih okoliščinah je nujen pravorečni govor? Izberi pravilne odgovore.

Pravorečno mora nujno govoriti:

12.

V šoli so te izbrali, da pripraviš petkovo šolsko radijsko oddajo. V njej boš poročal o preteklih dogodkih in napovedal prihajajoče. Napiši besedilo, ki naj vsebuje vsaj 5 različnih informacij. Nauči se ga pravorečno ustrezno izgovoriti in se predstavi sošolcem. Lahko ga tudi posnameš. Če za katero od besed ne veš, kako se izgovori, si lahko pomagaš s SSKJ.

13.

Kako bi tvoje besedilo zvenelo pravorečno neustrezno? Besedilo preberi še enkrat, tokrat pravorečno neustrezno (napačno mesto naglasa, zamenjana ožina, širina, polglasnik), in oba izgovora primerjaj. Kateri ti je bolj všeč in pri katerem se bolje počutiš?

<NAZAJ
>NAPREJ59/547