Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Množina v kemijski reakciji

Na sliki je modelni prikaz reakcije sinteze amonijaka.

Reakcijo preberemo tako: ena molekula dušika zreagira s tremi molekulami vodika , pri čemer nastaneta dve molekuli amonijaka.

En mol katere koli snovi je vsebuje 6,02·1023 delcev. To število imenujemo Avogadrova konstanta (NA), ki ima enoto mol−1 .

Dopolnite besedilo. 6,02·1023 molekul dušika zreagira s 3·6,02·1023 = 18,1·1023 molekul vodika , pri čemer nastane 2·6,02·1023 = 12,0·1023 molekul amonijaka . Rečemo tudi, da en mol dušika reagira s tremi moli vodika, pri čemer nastaneta dva mola amonijaka.

Molska masa

Maso enega mola snovi imenujemo molska masa (M); enota je g/mol. Koliko znaša molska masa amonijaka?

Dušikovo kislino pridobivajo z raztapljanjem dušikovega dioksida v vodi. Je zelo močna kislina, zato je potrebna previdnost pri uporabi. Povzroča opekline in poškoduje dihala pri vdihavanju. Draži in razjeda kožo, sluznico in oči.

Uredite enačbo za reakcijo in dopolnite besedilo.  

3 NO2(g) + 2 H2O(l) + O2(g) → 4 HNO3(aq)

Štirje moli dušikovega dioksida zreagirajo z dvema moloma vode in z enim molom kisika, pri tem nastanejo štirje moli dušikove kisline. Koeficienti v urejeni enačbi reakcije pomenijo tudi množino v molih.

Molska masa dušikovega dioksida je 46,0 g/mol, vode 18,0 g/mol, kisika 32,0 g/mol in dušikove kisline 63,0 g/mol.

<NAZAJ
>NAPREJ206/296