Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zakon o ohranitvi mase

Masa produktov pri reakciji je enaka masi reaktantov. To imenujemo zakon o ohranitvi mase.

Poglejmo še enkrat reakcijo sinteze amonijaka, in napišimo pod njo analizo.

Maso m izračunamo tako, da množino n pomnožimo z molsko maso M: m = n·M.

En mol dušika tehta 28,0 g, trije moli vodika pa 6,06 g.

Produkti, to sta 2 mola amonijaka, tehtajo 34,1 g.

N2(g)  +  3H2(g)  →  2NH3(g)

n:    1 mol       3 mol          2 mol

M: 28,0 g/mol  2,02 g/mol  17,03 g/mol

m:   28,0 g      6,1 g           34,1 g

Mase zaokrožimo na eno decimalno mesto. Ali so tako izračunane mase v reakciji v skladu z zakonom o ohranitvi mase?

Zakon o ohranitvi mase

Dopolnite besedilo. Bela oborina, ki nastane pri reakciji, je magnezijev karbonat . Masa se med reakcijo ne spremeni.

Na2CO3(aq)  +  MgSO4(aq)  →  MgCO3(s)  +  Na2SO4(aq)

n: 1 mol      1 mol    
1 mol     
1   mol  
M: 106 g/mol
120 g/mol
84,3 g/mol
142 g/mol
m: 106 g
120 g
84,3 g
142 g

<NAZAJ
>NAPREJ207/296