Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Urejena enačba kemijske reakcije nam pove, koliko atomov, molekul ali formulskih enot reaktantov reagira in koliko atomov, molekul ali formulskih enot produktov nastane.

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)

V tej reakciji zreagirata dve molekuli vodika in ena molekula vodika, nastaneta dve molekuli vode.

2Na(s) + Cl2(g) → 2NaCl(s)

V tej reakciji zreagirata dva atoma natrija in ena molekula klora, nastaneta dve formulski enoti NaCl. V formulski enoti NaCl je en natrijev kation in en kloridni anion.

Urejena enačba kemijske reakcije tudi pove, kakšno je razmerje med množinami reaktantov in produktov v kemijski reakciji. V prvi reakciji zreagirata dva mola vodika in en mol kisika, nastaneta pa dva mola vode. V drugi reakciji pa zreagirata dva mola natrija in en mol klora, nastaneta pa dva mola natrijevega klorida.

Ob pomoči teh razmerij lahko izračunamo mase reaktantov in produktov, ki sodelujejo v kemijski reakciji.

Gospodinjski plin je pretežno butan C4H10. Zadnje čase ga lahko kupite v zelenih jeklenkah.

Uredite enačbo reakcije gorenja butana in dopolnite besedilo.

2 C4H10(g) + 13 O2(g) → 8 CO2(g) + 10 H2O(g)

Množinska razmerja so: n(C4H10)/n(O2)= 2 / 13n(H2O)/n(C4H10)= 10 / 2 = 5/1; n(CO2)/n(C4H10)= 8 / 2 = 4/1. Na vsak mol izgorelega butana dobimo 4 mole ogljikovega dioksida .

Pri popolnem gorenju butana smo porabili 416 g kisika. Koliko butana je zgorelo?

<NAZAJ
>NAPREJ210/296