Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
9.

Uredite enačbo reakcije in dopolnite analizo.

Pri oksidaciji cinka nastane cinkov oksid.

     2 Zn(s) + O2(g) → 2 ZnO(s)

n:   2 mol     1 mol       2 mol

m:  131 g     32,0 g     163 g

10.

Povežite levi in desni stolpec.

200 g H2O
11,1 mol
6,02·1023 molekul
44,0 g CO2
M(C12H22O11)
342 g/mol
2 mol NaCl
117 g
Število napačnih: 0
11.

Na sliki je modelni prikaz reakcije oksidacije metana.

Koliko molov kisika je potrebnih za popolno oksidacijo treh molov metana?

12.

Kolikšna je masa ogljikovega dioksida, ki nastane pri oksidaciji treh molov metana?

<NAZAJ
>NAPREJ213/296