Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koliko znaša masa treh molov metana?

Povežite levi in desni stolpec.

etanol C2H5OH
46,1 g/mol
18,0 g
1 mol H2O
1 mol CO2
6,02·1023 molekul
3 mol NH3
51,1 g
66,2 g
1,5 mol propana C3H8
Število napačnih: 0
Amonijak je izhodna surovina pri pridobivanju gnojil, eksplozivov in dušikove kisline.

Ena od stopenj v Ostwaldovem postopku pridobivanja dušikove kisline je tudi spodnja reakcija. Uredite jo in dopolnite manjkajoče besede.

  3 NO2(g)
  +  
H2O(l)    →  
2 HNO3(aq)
  +  
NO(g) 
n:
3
  1           2
 
M:
46,0 g/mol  
  18,0 g/mol   
  63,0 g/mol   
  30,0 g/mol
m:
138 g  
  18,0 g  
  126 g   
  30,0

Trije moli dušikovega dioksida zreagirajo z enim molom vode, pri čemer nastanejo dva mola dušikove(V) kisline in en mol dušikovega oksida. n(HNO3)/n(NO2)= 2 / 3 .

Tovarna dušikove kisline
<NAZAJ
>NAPREJ209/296