Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Pri reakciji natrija z vodo nastaneta raztopina natrijevega hidroksida in plin vodik.

2 Na(s) + 2 H2O(l) → 2 NaOH(aq) + H2(g)

Raztopina NaOH je močna baza, ki se v industriji veliko uporablja. Četrtina proizvodnje se uporabi v papirni industriji.

Na sliki je Diamond Sutra, najstarejša kompletno ohranjena tiskana knjiga na svetu. Gre za budistično besedilo. Izdana je bila leta 868 na Kitajskem, danes pa se nahaja v Veliki Britaniji.

Molsko razmerje n(NaOH)/n(Na) = 2/2 = 1/1. Kolikšna masa NaOH nastane pri reakciji 46,0 g natrija z vodo?

8.
Soda Na2CO3 se med drugim uporablja tudi za mehčanje vode in v prehranski industriji kot dodatek hrani za uravnavanje kislosti. Japonska tradicionalna jed so rezanci, ramen, ki jih pripravljajo z dodajanjem sode.

Do konca 19. stoletja so sodo pridobivali po Leblancovem procesu. Uredite enačbo reakcije in dopolnite analizo.

      2 NaCl(s) + CaCO3(s) → Na2CO3(s) + CaCl2(s)

n:    2 mol         1 mol          1 mol          1 mol

M: 58,5 g/mol  100 g/mol     106 g/mol   111 g/mol

m117 g        100 g           106 g         111 g

<NAZAJ
>NAPREJ212/296