Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.
Uredite enačbo za naslednjo reakcijo: magnezij se raztaplja v raztopini klorovodikove kisline, pri čemer nastane raztopina magnezijevega klorida, razvija pa se tudi plin vodik.

Mg (s) + 2 HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)

2.

Koliko znaša množinsko razmerje obeh reaktantov n(HCl)/n(Mg) v urejeni enačbi reakcije iz prve naloge?

3.

Kolikšna je masa enega mola plina vodika?

Toliko plina nastane v reakciji enega mola magnezija s klorovodikovo kislino.

4.

Kolikšna masa HCl je potrebna, da se popolnoma raztopi 24,3 g magnezija?

5.
Klorovodikova kislina lahko nastane z reakcijo med natrijevim kloridom in žveplovo(VI) kislino.

Uredite enačbo za to reakcijo in dopolnite besedilo.

2 NaCl (s) + H2SO4(aq) → Na2SO4(s) + 2 HCl(aq)

Dva mola natrijevega klorida zreagirata z enim molom žveplove kisline, pri čemer nastaneta natrijev sulfat in dva mola klorovodikove kisline. Množinsko razmerje je: n(HCl)/n(H2SO4) = 2 /1.

6.

Kolikšna je masa enega mola H2SO4?

<NAZAJ
>NAPREJ211/296