Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Različni načini povezovanja C-atomov

Različne načine povezav ogljikovih atomov si oglejte z obračanjem modelov molekul v navideznem prostoru. Med ogljikovimi  atomi lahko nastopajo enojne, dvojne ali trojne kovalentne vezi. Poleg tega se lahko atomi ogljika povezujejo v nerazvejene ali razvejene verige ali pa tvorijo obroče.

Tetraedrične, planarne, linearne molekule

Model molekule etana Model molekule etena Model molekule etina

Nerazvejene, razvejene, ciklične

Model molekule<br>pentana Model molekule metilbutana Model molekule ciklopentana

Zapis molekulskih formul

Dopolnite molekulske formule molekul, ki ste si jih ogledali na  modelih. Vpišite manjkajoče številke C- in H-atomov.

Enojna vez med C-atomoma: C 2 H 6 . Dvojna vez med C-atomoma: C 2 H 4 . Trojna vez med C-atomoma: C 2 H 2 .

Nerazvejena veriga: C 5 H 12 . Razvejena veriga: C 5 H 12 . Ciklična zgradba: C 5 H 10 .

Preverite razumevanje.

Koliko je bilo februarja 2012 registriranih spojin v datoteki Chemical Registry File, ki jo vodi Chemical Abstracts Service iz ZDA?

Ocenite delež znanih spojin, ki jih uvrščamo med organske spojine.

<NAZAJ
>NAPREJ2/335