Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Radikalska adicijska polimerizacija

Znan poliadicijski  polimer je poli(vinil klorid) ali tudi PVC. PVC se uporablja za cevi, talne obloge (linolej), dežne plašče, vodoodporne čepice, obutev, torbice, dežnike in še bi lahko naštevali. Zakaj je tako zelo uporaben? PVC ima dve pomembni lastnosti, je odporen proti vodi in težko gorljiv. Pri gorenju PVC se sproščajo atomi klora, ki zavirajo gorenje. PVC pridobivajo z radikalsko katalizirano poliadicijsko polimerizacijo. Splošni mehanizem radikalske adicijske polimerizacije prikazuje animacija.

 

Preverite razumevanje

Katerega od monomerov uporabimo za sintezo PVC poli(vinil klorida)?

Zapomnite si

Pogoj, da lahko poteče poliadicijska polimerizacija, je da ima izhodna monomerna molekula dvojno ali trojno vez. Z radikalsko poliadicijsko polimerizacijo pridobivajo poleg PVC tudi polistiren, poli(metil metakrilat), poli(vinil acetat) in razvejeni polieten.  Kot katalizatorji se uporabljajo spojine, ki rade razpadejo na proste radikale. Iniciatorji radikalske adicijske polimerizacije so spojine, ki običajno že pri sobnih pogojih razpadejo na radikale. Primer take spojine je benzoil peroksid. Razpad benzoil peroksida na proste radikale prikazuje shema.

<NAZAJ
>NAPREJ289/335