Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Anionska adicijska polimerizacija

Kot iniciatorji poliadicjske polimerizacije se lahko uporabljajo tudi anioni. Primer mehanizma anionsko katalizirane adicijske polimerizacije si oglejte na animaciji.

Iniciator anionske adicijske polimerizacije je npr. butil litij. Ta razpade na karboanion in Li+. Karboanion vstopa v nadaljevanje polimerizacije. Ta vrsta adicijske polimerizacije se uporablja za sintezo sintetične gume npr. SBS  poli(stire-butadien-stiren). Ponavljajoče se enote SBS gume prikazuje shema.


 

Kationska adicijska polimerizacija

Tudi kationi lahko spodbudijo začetek poliadicijske polimerizacije. Splošen primer kationsko spodbujene poliadicijske polimerizacije prikazuje animacija.

Primer kationske adicijske polimerizacije je sinteza sintetične gume poliizobutilena. Poliizobutilen ima posebno lastnost, ne prepušča plinov, zato se uporablja za balone, notranje obloge avtomobilskih gum in žog za košarko. Ponavljajočo enoto poliizobutilena prikazuje formula.

<NAZAJ
>NAPREJ290/335