Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Polikondenzacija — sinteza najlona

Oglejte si posnetek poskusa "Navijanje najlonske nitke", nato vstopite v interaktivni laboratorij. Z načrtovanjem delnih poskusov boste: 

1. izbrali ustrezno topilo za monomerni enoti in pripravili raztopini reagentov,

2. s poskušanjem ugotovili pravilni vrstni red prelivanja raztopin reagentov v reakcijsko posodico tako, da bo lahko potekla polimerizacija na fazni meji dveh topil, ki omogoča vlečenje in navijanje najlonske nitke,

3. na podlagi  interaktive animacije poiskali strukturni formuli amina in kislinskega kolorida, ki smo ju uporabili za sintezo najlona,

4. izbrali in si ogledali dokazno reakcijo za funkcionalno skupino, ki povezuje monomerne enote v makromolekuli najlona,

5. preverili razumevanje in ocenili svoje znanje.

Preden nadaljujete, kliknite na ime delovnega lista "Beleženje opažanj". Odprl se bo wordov dokument, ki ga natisnite. V delovni list boste vpisovali opažanja pri poskusih, ki jih boste izvedli v interaktivnem laboratoriju.

Ali dobro opazujete?

Oglejte si filmski posnetek navijanja najlonske nitke na vreteno. Dopolnite besedilo.

Koliko reagentov je na voljo za sintezo najlona (vpišite številko)? 2 Koliko topil je na voljo za sintezo najlona (vpišite številko)? 2 Ali sta oba reagenta v enakem agregatnem stanju? Ne Katero raztopino reagenta, vijoličasto ali brezbarvno, demonstrator najprej nalije v posodico za sintezo najlona? Vijoličasto  

<NAZAJ
>NAPREJ291/335